5.12.2018

5 råd til din virksomheds forretningsplan

Hvis du har fulgt rådene i de forrige artikler (links nedenfor), burde du nu være klar til at konkretisere din første forretningsplan.

 

Øvrige artikler i denne miniserie:

 

 

Forretningsplaner for mindre virksomheder skal som udgangspunkt ikke fylde flere hundrede sider, og ofte vil en kort, struktureret samt præcis plan være at foretrække for dem, som du skal præsentere din forretningsplan for. Alternativt kan du udarbejde to versioner: en omfattende og en opsummeret.

 

1. Beskrivelse af din virksomhed

Her kan du ”blot” tage materialet fra råd 2 og 3 i vores første artikel og måske tilføje mere udførlige beskrivelser over forretningsgangene og ansvarsfordelinger, altså hvem der skal lave hvad, hvornår og målt efter hvilke parametre.

 

2. Markedsstrategi og konkurrentanalyse

Igen kan du anvende materiale fra vores første artikel - råd 1. Denne gang skal du dog være helt konkret; dvs. du skal gennemgå alle konkurrenterne og finde de huller, de andre ikke udnytter. Du skal kunne påvise, hvor hurtigt du kan gå ind og erobre eller skabe markedsandele. For at gøre det, skal du bl.a. indgående sætte dig ind i, hvilke styrker og svagheder eksisterende aktører på markedet har, samt, og vigtigst af alt, hvor din virksomhed bedst udnytter disse svagheder til egen fordel. Det er her vigtigt, at du få sat konkrete og målbare holdepunkter op.

 

3. Alt det praktiske

Du burde også inkludere en beskrivelse af alt det praktiske i din virksomhed, f.eks. hvilke produkter du har, hvordan produkterne skal produceres, leveres og lanceres, hvilke salgskanaler du har til produkterne, hvor din butik skal ligge henne, hvem der skal styre hvad, rekruttering, diverse IT-systemer, køb af udstyr og licenser, osv. og hvad som kan blive relevant i takt med, at virksomheden vokser. Det kan blive ret omfattende, men det er en utrolig sund øvelse.

 

4. Økonomi og finansiering

Få lagt et realistisk budget, og få det gerne gennemgået sammen med din revisor. Det er her væsentligt, at du gør dig nogle tanker om, hvornår og hvor finansieringen skal komme fra. Inkluder også forskellige scenarier - det løfter både din og virksomhedens troværdighed at udvise en bevidsthed omkring f.eks. gode, jævne og dårlige scenarier.

 

5. Business model canvas

Noget der kan hjælpe dig med at strukturere hele din forretningsmodel, er at udfylde en ”Business Model Canvas” (se nedenunder). Det vil give dig, og potentielle eksterne partnere, et meget bedre overblik over, hvordan din virksomhed er sat sammen, og vil dermed være et godt bidrag til din forretningsplan.

 

https://smvguiden.dk/media/1403/business_model-canvas_hvid_bg.jpg

 

Vi håber, at du med denne miniartikelserie har fået et bedre udgangspunkt for iværksætteri og dine egne tanker. Vi kunne skrive meget mere om stort set alle forretningsrelaterede emner, hvilket vi også har gjort, og som du kan læse på www.smvguiden.dk, eller se i ”START-OBS” videoerne del 1 og del 2 på vores YouTube kanal. Langt det meste materiale kan også bruges af dig som allerede er i gang, da det kan styrke din virksomhedstilpasningsevne og dermed hjælpe din virksomhed fremadrettet.