26.10.2018

Case: MultiGreen - vækst med skarpt fokus på kapacitetsudnyttelse i værdikæden

Har du som virksomhedsejer nogensinde tænkt over, hvordan din værdikæde hænger sammen, samt hvor omkostningerne skabes og aflejres i kæden? Eller sagt med andre ord: kan du ved at analysere din nuværende virksomhedsværdikæde finde led i kæden, hvor f.eks. kapacitetsudnyttelsen kan optimeres, således at bundlinjen øges?

 

Læs med her hvor vi denne gang har talt med Pia, som ejer og driver MultiGreen ApS sammen sin mand Henrik, som netop har effektiviseret deres værdikæde og dermed opnået resultater, der kan mærkes på bundlinjen.

 

Pia og Henrik Bøg Madsen, MultiGreen ApS

 

Generationsskifte og knivskarp fokus på vækst i fremtiden

Vi starter dog lige med begyndelsen. Pia og Henrik overtog formelt driften af virksomheden i 2013 efter et generationsskifte fra Henriks forældre, som startede MultiGreen helt tilbage i 1963. Virksomheden beskæftiger i dag 15 ansatte. MultiGreen producerer primært forskellige produkttyper af Hedera planter, eller hvad os med knap så grønne fingre nok bedst kender under en anden betegnelse: Efeu - en plante med bredtfavnende variationer. MultiGreen er en virksomhed med klare ambitioner og mål som de selv formulerer således i deres vision:

 

”MultiGreen vil som volumenproducent af Kloster Hedera være blandt de to største og mest attraktive Hederaproducenter inden for EU”.

 

Der skal således produceres en stor mængde af produkter (planter) relativt til det europæiske markedets størrelse som helhed. Med ambitioner på MultiGreens niveau følger der ofte et behov for finansiering af aktiviteterne, da tidsforskydningen mellem realiseret salgsindtjening og muligheden for geninvestering i virksomheden er for lang ift. vækstmålene. Vi bevæger os således reelt i feltet mellem driftsfinansiering og vækstfinansiering. Hvor der på den ene side er behov for driftsfinansiering til at holde den nuværende forretning kørende, skal der på den anden side (for)skydes kapital til at dække behovet for vækstfinansiering til at bestille og producere en større mængde varer for at understøtte vækstambitionerne. Det vender vi tilbage til, efter vi er blevet lidt klogere på, hvordan en plante fødes, vækstes og sælges.

 

Hvordan er (livs)rejsen for en plante?

Man kunne forledes til at tro planter blot plantes, gror og derefter sælges, hvilket de måske også gør for nogle. Men i MultiGreens tilfælde er der en smule mere kompleksitet at tage hensyn til i værdikæden. I grove træk foregår produktionen af deres planter i 4 trin:

 

  1. Stiklinger dyrkes og produceres fuldautomatisk i Danmark.
  2. Stiklingerne transporteres herefter til Polen for at blive rodet dvs. plantet og gro de første 8-12 uger.
  3. Derefter transporteres stiklingerne, som nu er blevet til planter, tilbage til Danmark hvor de vokser yderligere 6-8 uger til forskelligt definerede ranke længder, som passer til kundernes ønsker.
  4. Til sidst pakkes og sælges planterne.

 

Umiddelbart lyder det jo ikke optimalt at produkterne transporteres frem og tilbage, idet transport typisk er dyrt, men i dette tilfælde kan det betale sig, da selve stikkearbejdet er manuel og dermed løntung, såfremt denne del udføres i Danmark.

 

Men hvor er problemet og besparelsen så egentlig?

Problemet ligger i, at MultiGreen afholder en række faste omkostninger til f.eks. deres 25.000 kvm store drivhus i Danmark, som skal betales uagtet andre forhold. Samtidigt koster det selvsagt også penge at have planterne til at gro i Polen efter selve rodningen er afsluttet, dvs. varerne bliver dyrere for hver uge, der går - det er altså kun i selve rodningen, hvori der ligger en produktionsbesparelse.

 

Ok, vi stopper lige op, fordi der er en del faktorer i spil. Kort sagt kan der altså optimeres i forhold til omkostningerne imellem trin 2 og trin 3 i produktionsprocessen, såfremt planterne kan transporteres på det helt rigtige tidspunkt, så den nuværende uudnyttede drivhuskapacitet i Danmark nedbringes. Pia siger:

 

”Vi analyserede og regnede en del på hvordan omkostningerne i produktionsprocessen eventuelt kunne reduceres, og vi kunne i den forbindelse konstatere, at der var en del penge at spare ved at købe planterne tidligere hjem, end vi havde gjort førhen. Vi havde dog behov for finansiering hertil…”

 

En klassisk problemstilling, men meget har ændret sig…

Ovenstående er egentlig en klassisk problemstilling som f.eks. banker historisk har hjulet små og mellemstore virksomheder med, og således kontakter Pia også sin bank med ønsket om finansiering. Banken vender dog tilbage med afslag, hvortil Pia udtaler:

 

”Vi præsenterede vores vækstambitioner, planen og regnestykket herfor til banken, men de kunne hverken se idéen eller perspektivet i vores forslag. De kan ikke længere se, hvornår noget er en god forretning - de tænker bare på deres tal, og hvis de ikke stemmer overens med vores, så bliver det et blankt nej. Ja, der er sket meget i den finansielle verden siden 2008, og det er ikke til den positive side for små og mellemstore virksomheder ift. f.eks. drifts- og vækstfinansiering. Banken tager ikke ansvar for (lokal)samfundet som vi så tidligere”.

 

Pias udtalelse falder i tråd med det som vi hører fra kunder og i iværksætterkredse: små og mellemstore virksomheder har ofte meget svært ved at fremskaffe traditionel driftsfinansiering fra f.eks. banker.

 

Og hvordan mødte vi så hinanden?

Pia læste om OPR-Virksomhedslån i en god gammeldags papirudgave af Jyllands-Posten, hvor vi havde indrykket en annonce, som modsvarede Multigreens behov. Efter at have undersøgt os på nettet, besluttede hun sig for at ansøge om et erhvervslån, hvorefter vi, som vi altid gør, ringede for at få en uddybende snak. Pia beskriver sin korrespondance med OPR:

 

”Vi havde en god og saglig snak. Positiv. OPR var forretningsorienterede fra første sekund og de kunne se ideen og potentialet i vores virksomhed samt vækstambitionerne for denne. Det var dejligt tilfredsstillende at blive set og hørt seriøst. Den personlige samtale gav mig fuld tillid til at OPR var et ordentligt selskab, og der var da heller ingen slinger i valsen i forbindelse med den efterfølgende udbetaling af virksomhedslånet, som stod på vores virksomhedskonto kun 2 timer efter samtalen. Med virksomhedslånet har vi således fået finansieret de aktiviteter som vi ville, og det har dermed haft en gavnlig effekt for vores virksomhed, så jeg kan kun være fuldt ud tilfreds. Kort sagt: en rigtig god oplevelse”.

 

Vores mission styrker os både salgsmæssigt og menneskeligt

Nu nævnte vi i første del af casen, at Efeu har bredtfavnende variationer. Det afspejler sig også klart i MultiGreens mission, som de formuler som værende:

 

”Et bredt produktsortiment skal gennem effektiv planlægning og højtautomatiseret produktion sikre en unik leveringsevne til konkurrencedygtige priser. Organisationen skal besidde de nødvendige kompetencer og være baseret på et positivt menneskesyn”.

 

En mission med et direkte krav om effektivitet og pris som en væsentlig faktor, hvilket passer fint med visionen om at være en ”volumenproducent”. Derudover bemærker vi, at missionen også indeholder fokus på nogle af de lidt blødere aspekter af virksomhedsdrift, nemlig det at have de helt rette medarbejdere og være bevidst om sit menneskelige ansvar som arbejdsgiver. Det vender vi tilbage til.

 

Øg indtjeningspotentialet og mindsk din risiko med brede og dybe salgskanaler

Et bredt produktsortment er som hovedregel et vigtigt element, men samtidigt kræver det, at du som virksomhedsejer har fokus på at have tilsvarende brede salgskanaler, således at du ikke binder din egen virksomhed op på blot en eller to store kunder, idet du da er sårbar overfor hvordan deres forretning går og drives. Som man siger i et gammelt ordsprog, skal du ikke lægge alle dine æg i én kurv. MultiGreen har fulgt deres mission til punkt og prikke ved at have direkte salg til f.eks. gartnerier, men ligeledes salg til andre B2B kanaler, som opererer på både nationalt og europæisk niveau. Oveni sælges de forskellige produkttyper til disse og vi kan således også konstatere, at der ikke kun er bredde i salgskanalerne, men også dybde i disse.

 

Levende produkter og rigtige mennesker

I modsætning til mange andre brancher er tid også en væsentlig faktor ift. til selve produktet, fordi det er et levende produkt. Det stiller krav til, at det sælges rettidigt, og at man som producent passer godt på det, så der ikke kommer angreb fra dyr eller infektioner fra andre organismer som for eksempel svampe.

 

Selvom robotteknologien troner frem, så kræver de fleste brancher stadig, at du som virksomhedsejer har fokus på dine medarbejdere samt deres ve og vel. Og som før nævnt i MultiGreens mission, spiller det menneskelige aspekt en hovedrolle i, hvordan virksomheden drives, og ikke nok med det så er det samtidig virkeliggjort i MultiGreens MPS-GAP certificering. Så her har vi en veldrevet virksomhed, der rent faktisk også efterlever både deres vision og mission i deres daglige drift og ikke bare har det hængende som flotte ord.

 

Pia slutter af med et par råd til dig, som måske står i samme situation med din virksomhed:

 

  • Gå din virksomhed efter i sømmene og lav regnestykkerne.
  • Når du har klarlagt hvad og hvordan du vil foretage forbedringerne, så ring til OPR og snak med dem.
  • Husk at din virksomhed ikke kun handler om tal, men også om menneskerne som skaber tallene og få derfor sammensat en virksomhed, hvor også medarbejderne er i centrum - uden dem kommer du ingen vegne.

 

Har du styr på begreberne?

Vi har været omkring et par begreber i casen. Hvis du søger inspiration til få sat mere struktur på din virksomhed eller blot er nysgerrig, så læs og se med i vores videoer START-OBS hvor danske iværksættere deler helt gratis ud af deres værdifulde erfaringer:

 

Hvordan kommer du ud af andedammen: START-OBS | International.

Få styr på dit salg og husk at lytte til kunderne: START-OBS | Salget.

Hvordan kan du bruge outsourcing i din virksomhed? START-OBS | Outsourcing.

Udfordringerne ift. rekruttering i mindre virksomheder: START-OBS | Rekruttering.

Hvordan får du styr på visionen for din virksomhed? START-OBS | Strategi og værdier.

 

Eller bliv klogere på dit forretningskoncept, dine kunderelationer, din virksomhedsdrift eller dens organisation med vores nye hjertebarn, www.smvguiden.dk. hvor vi har udarbejdet en lang en række artikler, cirka 55 i skrivende stund, for at hjælpe dig som virksomhedsejer.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og læs med når den næste kundecase kommer. Husk at du også kan følge os på Facebook og/eller på LinkedIn.