20.4.2018

Det er sværere for mindre virksomheder at låne penge i banken

Øget regulering og krav til bankernes pengebeholdning gør det svært at få godkendt lån til mindre virksomheder i banken. Den tendens har vi efterhånden set i flere år. Allerede i 2003 viste en undersøgelse fra Håndværksrådet, at op mod hver tredje virksomhed med op til fem ansatte havde oplevet strammere kreditvilkår end tidligere. Så kom finanskrisen i 2008 og derefter blev reglerne for bankernes kapital strammet. Det skete for at polstre bankerne, og de nye regler gjorde det samtidigt vanskeligere at få godkendt banklån til små virksomheder.

Økonomi- og Erhvervsministeriet fremhævede i en rapport om bankernes långivning fra 2010, at det ikke bare var blevet sværere men også dyrere for erhvervslivet at låne penge i bankerne. Samtidig skulle virksomhederne stille med større sikkerhed, før de kunne få finansiering. Bankerne argumenterede for, at de stadig gav masser af lån til mindre virksomheder med sund økonomi. Mens andre advarede om risiko for flere virksomhedskonkurser, hvis ikke bankerne begyndte at lempe vilkårene for erhvervslån til mindre virksomheder.

I dag rammer den skrappere regulering og øgede krav til bankernes kapitalreserver stadig små og mellemstore virksomheder. Dog er der andre finansieringsmuligheder på markedet, hvis man ønsker at starte en ny virksomhed op eller udvide en allerede kørende forretning.

Når banken afviser

Mange virksomhedsejere oplever altså, at banken ikke vil hjælpe med finansieringen. Bankernes regler er strikse, og du skal kunne stille en ganske stor sikkerhed og selv bidrage med startkapital, før lånet bliver godkendt.

Siden 2016 har OPR-Virksomhedslån trådt til, når mindre virksomheder har brug for et kortvarigt lån. Vi er fokuserede på at hjælpe både nye og mere etablerede firmaer ved at imødekomme behovet for finansiering.

Med et virksomhedslån på op til 500.000 kroner bliver der mulighed for eksempelvis at investere i nye produktionsmaskiner, træde ind på nye markeder eller sætte skub i butikken med en ny markedsføringskampagne. Alt sammen noget, der kræver kapital, men som kan give vækst og en positiv ”Return On Investment” (ROI), når firmaet er på rette kurs.

Enkle lån til mindre virksomheder

Hos OPR-Virksomhedslån tilbyder vi firmalån med en kort tilbagebetalingstid. Vores låneberegner viser, hvor meget vores lån til mindre virksomheder koster i alt per måned og i totalt afdrag. Vi er nemlig interesserede i, at vores lån til små virksomheder er så ærlige og gennemskuelige som muligt, så alle vores kunder kan betale deres lån tilbage uden at komme i klemme.

Er du blevet interesseret i at ansøge om et af vores lån til mindre virksomheder? Se priserne og ansøg her!

Enkle lån til mindre virksomheder - OPR Virksomhedslån