6.3.2018

Er små og mellemstore virksomheder vigtige for den danske økonomi?

Ja! Hos os i OPR-Virksomhedslån råder der ingen tvivl om den centrale betydning, små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har for dansk erhverv. 99% af alle danske virksomheder inden for de private byerhverv falder under kategorien små og mellemstore virksomheder1, og derfor mener vi, at SMV’er udgør selve rygraden i den danske økonomi. De allerfleste af vores kunder er SMV’er, og vi i OPR er dermed godt bekendt med de udfordringer, mindre virksomheder møder i hverdagen.

 

SMV’er bliver afvist i banken

Noget af det, vi i OPR undrer os mest over, er, hvorfor det skal være så svært for mindre virksomheder at få adgang til kapital. Med tanke på, hvor vigtige SMV’er er for den danske økonomi, er det meget ærgerligt, at så mange gode virksomheder ikke får den kapital, de har brug for, blot fordi de er små. Vi oplever, at mange af vores kunder får deres kapitalbehov afvist af deres bank eller må gennem en lang og møjsommelig proces for at få godkendt deres erhvervslån. Som undersøgelser fra Danmarks Statistik (DST) viser, er det faktisk blevet endnu vanskeligere for små og mellemstore virksomheder at få godkendt deres erhvervslån efter finanskrisen2. Vi tror, at der er to hovedårsager til bankernes skepsis, når det handler om at give erhvervslån til SMV’er:

 

  1. De mener, at kundegruppen har for høj (kredit)risiko.
  2. De føler ikke, at det er tiden værd at behandle mindre erhvervslån (f.eks. 20.000-500.000kr.).

 

For mindre virksomheder, der har god tilbagebetalingsevne og behov for hurtig kapital, er det et enormt problem, at kapitalen ikke er tilgængelig. Hvis man for eksempel venter på en stor indbetaling fra en kunde eller har problemer med et køretøj, kan det i værste fald ende med, at virksomheden må afbryde sin drift, hvis man ikke får adgang til finansiering. Måske har en virksomhed fundet en god mulighed for ekspansion, men mangler den nødvendige kapital for at iværksætte denne. Hvis virksomheden så ikke får et erhvervslån gennem sin bank, vil den ikke kunne udnytte denne mulighed, og måske er muligheden forsvundet, inden kapitalen er tilgængelig. Problemet med finansiering af små og mellemstore virksomheder påvirker således både individuelle virksomheder og den totale økonomiske vækst i Danmark negativt.

 

Hvor er den tilgængelige kapital?

Vi i OPR mener, at vores virksomhedslån er en løsning på dette kapitalproblem, og at vi er en solid partner for SMV’er, der har behov for kapital. Når vi nu går ind i 2018, har vi en forhøjet optimisme knyttet til den danske økonomis præstation – og specielt inden for SMV-sektoren. Det er derfor meget vigtigt, at SMV’er har adgang til kapital, så denne sektor kan tage del i og styrke den økonomiske vækst i Danmark.

 

Med stor usikkerhed knyttet til omkostninger og indtægter oplever vi, at mange SMV’er og deres ejere lever under et stort pres. Samtidig er der mange enkle tiltag, mindre virksomheder kan foretage, som kan lette presset og samtidig gøre virksomheden mere konkurrencedygtig. Med denne blog vil vi i OPR-Virksomhedslån belyse mange af de udfordringer, SMV’er oplever, og samtidig komme med nogle af vores forslag til, hvordan de kan løses. Vi håber, at denne blog har vækket din interesse, eftersom den vil blive regelmæssigt opdateret med nye indlæg, der kan være relevante for din virksomhed. Vores næste indlæg vil gå lidt mere i detaljer omkring, hvorfor SMV’er har behov for kapital, og hvad man kan bruge et virksomhedslån til.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende direkte opdateringer når der publiceres nye blogindlæg om erhvervslån, virksomhedsfinansiering og meget mere.

 

Kilder:

1) https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=27867 

2) https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=24799&sid=smv2014