FAQ

Hvem kan søge om virksomhedslån?

En person med tegningsret i virksomheden kan enten alene, eller sammen med en anden person, ansøge om et virksomhedslån. OPR-Virksomhedslånet bevilges til virksomheden.

Hvilke virksomheder kan modtage et virksomhedslån?
  • En dansk virksomhed, der er registreret i Det Offentlige Ejerregister
  • Virksomhedens ansvarshavende personer opfylder OPR-Finance`s vilkår og betingelser
  • ​Hverken virksomheden eller selvskyldnerkautionisterne har betalingsforsømmelser, eller andre anmærkninger, i RKI
  • Selvskyldnerkaution fra én privatperson, såfremt lånebeløbet maksimalt er på 100.000kr. For lånebeløb over 100.000kr. kræves selvskyldnerkaution fra to privatpersoner
Hvor hurtigt foreligger beslutningen om et virksomhedslån?

Når alle ansvarshavende personer og selvskyldnerkautionister har godkendt og elektronisk underskrevet vilkårene for virksomhedslånet, samt den enkeltes selvskyldnerkaution, videresendes låneansøgningen til behandling. Låneansøgninger som modtages på hverdage inden kl. 16.00 behandles straks, og lånebeslutningen foretages samme dag.

Hvornår overføres det bevilgede virksomhedslån?

Overførslen af virksomhedslånet gennemføres - under normale omstændigheder - straks efter, at låneansøgningen er godkendt.

Hvordan afbetales et virksomhedslån?

Afbetalingen af virksomhedslånet sker i faste ligelige månedlige ydelser. Vi sender fakturaer vedrørende afbetalingen til virksomhedens faktureringsadresse.

Kan virksomhedslånet indfries før tid?

Ja men førtidsindfrielse hverken øger eller mindsker de samlede omkostninger, der skal betales for virksomhedslånet. Dvs. at du ikke sparer noget ved førtidsindfrielse, da hele lånebeløbet og hele det faste ekspeditionsgebyr skal betales uanset indfrielsestidspunktet.

Hvor meget koster et virksomhedslån?

Prisfastsætningen hos OPR-Virksomhedslån er åben og klar: Der opkræves ét fast ekspeditionsgebyr, som omfatter alle virksomhedslånets omkostninger. Således ved du, på forhånd, hvad virksomheden skal betale for hele virksomhedslånet. Du kan se prisfastsætningen her.

 

I vores virksomhed kræves der 2 personers underskrift til tegningsretten, så hvordan kan vi søge om virksomhedslån?

Den første person, der er i besiddelse af tegningsret, ansøger om virksomhedslånet og udfylder låneansøgningen med de nødvendige oplysninger. I samme forbindelse inviterer denne en anden person med tegningsret ved at angive dennes navn og e-mailadresse i det felt i låneansøgningen, som er beregnet til formålet. Låneansøgningssystemet sender et link pr. e-mail, hvormed den anden person får adgang til at godkende og underskrive låneansøgningen.

Jeg er ansvarshavende person i vores virksomhed og varetager ansøgninger om virksomhedslån på virksomhedens vegne. Kan jeg også være selvskyldnerkautionist?

Ja, det kan du.

Kræves der selvskyldnerkautionister til et virksomhedslån?

Ja, det gør der. Ethvert godkendt virksomhedslån forudsætter selvskyldnerkaution fra en eller flere privatpersoner. For lånebeløb op til 100.000kr. er én selvskyldnerkautionist tilstrækkelig. For virksomhedslån over 100.000kr. kræves der to selvskyldnerkautionister.

Hvad er selvskyldnerkaution?

Når en privatperson kautionerer for virksomhedslånet med selvskyldnerkaution, er vedkommende ansvarlig for gælden, som om det var vedkommendes egen gæld. Såfremt den oprindelige låntager misligholder sine forpligtelser om tilbagebetaling, opkræves gælden hos selvskyldnerkautionisten inklusivt gebyr, morarenter, eventuelt tab ved førtidsindfrielse og alle øvrige omkostninger afholdt af långiver.

Kræves der sikkerhedsstillelse i form af f.eks. fast ejendom, aktiver el.lign. for at ansøge om et virksomhedslån?

Nej, det kræves der ikke.

 

kr.

mdr.

  • Månedlige afdrag:
    kr.
  • Totalbeløb til afdrag:
    kr.

Kundeservice

Åben hverdage
09.00-17.00
Telefonnummer
78 76 24 50
E-mail
kundeservice
@opr-virksomhedslån.dk
   
21.02.2018
Vi forestiller os, at du nu har fået styr på din iværksætteridé, jf. nyhedsbrevet fra den 19.... Læs mere…
19.02.2018
Vi så i vores netop afsluttede konkurrence, ”Danmarks bedste idé”, hvordan forskellige iværksættere... Læs mere…
17.01.2018
Vi starter året med en glædelig nyhed. Vinderen af Danmarks Bedste Idé blev Allan Hylbech og hans... Læs mere…
21.12.2017
Husk at OPR-Virksomhedslån holder åben mellem jul og nytår, og at du dermed også kan ansøge om et... Læs mere…