28.8.2019

Globalt klimaovertræk

Ifølge Global Footprint Network (GFN) havde vi (menneskeheden) pr. den 29. juli 2019 allerede opbrugt naturens ressourcebudget for indeværende år. Tendensen for dette overforbrug relativt til jordens ressourcebudget er desværre ikke ny. Igennem den anerkendte internationale bæredygtighedsorganisation GFN, der har været banebrydende for beregningen og opgørelsen hvert år af dette økologiske fodaftryk (som de kalder Earth Overshoot Day), kan tendensen spores tilbage til starten af 1970’erne jf. figur 1.

 

Earth Overshoot Day datoen markerer kort sagt, hvor meget menneskehedens årlige efterspørgsel overstiger, hvad jordens økosystemer kan regenerere i det pågældende år. Det økologiske fodaftryk inkluderer alle menneskers ”konkurrerende” behov i forhold til det ”begrænsede produktionsareal”, dvs. behovet for fødevarer, træ, tekstiler, energi, infrastruktur osv. I øjeblikket udgør kulstofemissioner fra forbrænding af fossilt brændstof hele 60% af menneskehedens økologiske fodaftryk.

 

Som det fremgår af figur 1,, var Earth Overshoot Day i 1999 i start oktober, mens vi nu her 20 år senere allerede har Earth Overshoot Day sidst i juli. Med andre ord betyder det, at menneskeheden i øjeblikket (op)bruger naturen 1,75 gange hurtigere, end vores planets økosystemer kan regenerere denne på. En sådan form for overtræk, som i øvrigt har været til stede siden 1970, er teknisk mulig, fordi vi udtømmer vores naturlige kapital og går på kompromis med planetens fremtidige regenerative kapacitet.

 

Figur 1: Earth Overshoot Day i perioden fra 1970 til 2019.

Kilde: www.footprintnetwork.org

 

Hvem betyder bæredygtighed mest for?

I sidste ende er jorden ligeglad med, hvad vi gør, fordi det udelukkende er mennesket selv, som må leve med konsekvenserne. Jorden har således ingen præference for, om det er behageligt for mennesket at opholde sig på denne. Det må således være i menneskets egen interesse, at dennes aktiviteter og ressourceforbrug er i balance med jordens kapacitet og regenereringsfrekvens.

 

Du tænker måske, at vi i Danmark gør meget for at være bæredygtige, hvilket vi sandsynligvis også gør, men spørgsmålet er måske snarere, om vi gør tilstrækkeligt nok. GFN’s beregninger viser, at hvis verdens befolkning levede, som vi gør i Danmark, ville Earth Overshoot Day allerede have været den 29. marts 2019 jf. figur 2.

 

Figur 2: Country Overshoot Days 2019 hvis verdens befolkning levede som i…

 

Kilde: https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/

 

Hvad kan du gøre?

Der er selvfølgelig helt åbenlyse tiltag, som enhver kan gøre: som f.eks. at:

  • Reducere lys-, varme- og vandforbrug.
  • Sortere sit affald.
  • Isolere sin bolig.
  • Spise mere klimavenligt.
  • Køre og flyve med omtanke.
  • Osv.

 

Det er råd som de fleste sikkert er bekendt med, og mange efterlever dem måske allerede i et vist omfang. En absolut reduktion er utopi, men mindre kan også gøre gavn. Først og fremmest skal bevidstheden omkring bæredygtighed vækkes (det er for langt de fleste sket), og dernæst skal der handlinger bag tankerne, men hvordan gør du det, og hvordan kommer du i gang som virksomhedsejer? Det har vi sat fokus på i artiklerne:

 

Certificerings- og mærkningsordninger for bæredygtige produkter, hvor vi gennemgår en lang række anerkendte miljø- og certificeringsmærker, som du med fordel kan overveje at implementere i forhold til dine produkter eller serviceydelser.

 

Certificeringsordninger for bæredygtig ledelse, hvor vi får sat bæredygtighed i centrum af virksomheden med gennemgang af systematiske metoder for miljøorienteret ledelse.

 

Kilde:

https://www.footprintnetwork.org/