21.1.2019

Kreditorerne som problem – banken

De fleste små og mellemstore virksomheder er før eller siden nødsaget til at søge om ekstern finansiering. Det kan der være mange årsager til – det kan være til drift eller vækst, det kan være fordi dine kunder har lange kreditter eller dine leverandører kræver forudbetaling, eller det kan være noget helt femte - se flere eksempler i vores finansieringsoversigt. Under alle omstændigheder er kreditorerne ikke altid lige lette at danse med for mindre danske virksomheder. Bankerne kan på flere forskellige parametre være problematiske for den lille virksomhedsejer, hvor vi her især bider mærke i tid på papirarbejde, høje kreditkrav og uigennemsigtige omkostninger.

 

For meget tid på møder og papirarbejde

Når du skal ansøge om et lån i banken, kan du som minimum forvente, at der går nogle uger, før du får svar på din ansøgning. I bedste fald er det ubekvemt, og i værste fald er ventetiden økonomisk ubærlig. Som iværksætter kender du alt for godt til, hvor knap en faktor tid kan være, og betydningen af ’flere uger’ omdannes til tabt effektivitet, produktion og kunder. Derudover skal du også tillægge tid til forberedelse og afholdelse af møder, hvor høje dokumentationskrav stjæler yderligere af din tid, som kunne være brugt på at skabe merværdi i din virksomhed.    

 

Urimeligt høje kreditkrav

Siden finanskrisen er bankerne blevet mere forsigtige med at låne penge ud til små virksomheder. Udlånsredegørelsen fra Erhvervs- og vækstministeriet viser, at erhvervsudlån samlet set er faldet fra cirka 700 milliarder kr. i 2009 til cirka 439 milliarder kr. i 2016. Selvom der i den seneste publikation ses en lille procentvis fremgang i erhvervsudlånene, har mindre virksomheder ikke oplevet tilsvarende bedring[1]. I praktiske vendinger betyder det, at du ikke blot skal bruge uhensigtsmæssigt meget tid på bankansøgningen, din virksomhed må formentlig også tage til takke med et nej.

 

Renterne er ikke enestående omkostninger

Selv hvis din virksomhed kommer igennem nåleøjet og har likviditet nok til at klare ventetiden, skal du stadig huske at inkludere alle omkostningerne, der opstår i forbindelse med din bankfinansiering. For udover selve renten, der følger med lånet, vil du som oftest også selv blive pålagt at afholde udgifterne til en revisorpåtegning, eksterne budgetkalkuler m.m.

 

Løsningen: alternativ finansiering?

Heldigivs findes der også andre finansieringsløsninger i dagens Danmark end dem, der er udbudt af traditionelle banker. Egenkapitalsfinansiering er i sig selv en kategori med en bred vifte af muligheder, men også inden for gældsfinansiering findes der virksomhedslånudbydere, der hurtigere og nemmere end banken kan give dig et lån. Og selvom renten er højere, betyder det nødvendigvis ikke, at det samlet set er dyrere for dig.

 

Kilde link: Erhvervsministeriet