6.3.2018

Læs om mulighederne for "betinget finansiering" til din virksomhed

Betinget finansiering, eller en ”klassisk” mellemfinansiering (se OPR’s finansieringsoversigt), er en type erhvervslån, som ofte drejer sig om de lidt større summer. Samtidig ser vi, at løbetiden for et betinget finansieringslån som oftest falder under 6 måneder. Men hvad mener vi egentlig med mellemfinansiering? På engelsk bruges som oftest udtrykket ”Bridge Financing”; altså er det erhvervslån, der fungerer som en midlertidig finansieringsbro, mens din virksomhed venter på en større udbetaling.

 

Typisk ser vi et behov for betinget finansiering, når en virksomheds (stor)kunder har en faktureringstid på mere end 3 måneder. En anden grund til, at man kan have behov for mellemfinansiering, er, hvis man venter på udbetalinger fra f.eks. fonde, offentlig støtte, en offentlig samarbejdspartner, man har en pågående forsikringssag eller juridiske tvister, hvor man regner med at få udbetaling om nogen tid. Hvis en virksomhed mangler arbejdskapital nu, men ved, at en større udbetaling er på vej nogle måneder frem i tid, kan et betinget finansieringslån give god mening.

 

Finansieringsbro

En af vores kunder, som producerer forskellige typer af innovativt laboratorieudstyr, befandt sig for nogle måneder siden i en sådan situation. De ventede på en større udbetaling fra en fond, men havde behov for umiddelbar arbejdskapital for at kunne udfylde en række ordrer. Dette er en typisk situation for mindre virksomheder, der ikke har haft muligheden for at opbygge sin arbejdskapital. Kunden ansøgte derfor om et erhvervslån fra os i OPR-Virksomhedslån, og inden for samme dag var pengene tilgængelige på deres bankkonto. Erhvervslånet fra os fungerede dermed som en finansieringsbro, i og med at det dækkede det midlertidige hul mellem behovet og tilgangen af kapital, som vores kunde havde. Efter nogle måneder fik kunden sin udbetaling fra fonden og sikrede dermed deres mere permanente kapitalbehov. Hvis de ikke havde ansøgt om et erhvervslån, havde de sandsynligvis mødt store udfordringer med at overholde kontrakter og udfylde deres ordrer; noget der ville have påvirket deres driftsresultat meget negativt.

 

Forskudt men reel

Før man ansøger om et virksomhedslån, der skal bruges som mellemfinansiering, er det vigtigt, at man med sikkerhed ved, at udbetalingen, man venter, er reel. Det er derfor, vi typisk ser, at betinget finansiering bruges, når udbetalingen, kunden venter på, kommer fra det offentlige, fonde eller store virksomheder med god betalingshistorik. Det er også vigtigt at være klar over, at større erhvervslån med kort løbetid vil have relativt høje månedlige tilbagebetalingsbeløb, så man må vide, at ens cash flows kan dække disse. Samtidig har de korte virksomhedslån lavere omkostninger. Det kan dermed være en god idé at vælge en kortere løbetid, hvis man med sikkerhed ved, hvornår udbetalingen, man venter på, vil komme.

 

I alle virksomheder ruller der penge både ind og ud, men mindre virksomheder mangler ofte en solid buffer mellem indtægter og omkostninger. Denne mangel på arbejdskapital kan ofte føre til nogle ret svære situationer, fordi ens drift bliver så afhængig af, at kunder og andre samarbejdspartnere betaler til rette tid. Måske har din kunde pludselig fået et uventet problem og må udsætte en udbetaling til dig med et par måneder. Hvis du er afhængig af denne udbetaling for at drifte din virksomhed, kan en sådan udsættelse have store konsekvenser. Da er det vigtigt at have overblik over sine finansieringsalternativer. Vi i OPR-Virksomhedslån er et alternativ, der kan tilbyde erhvervslån, der passer godt til betinget finansiering, fordi tid som oftest er en meget central faktor, når man snakker om denne type erhvervslån - og vi fokuserer meget på at have en effektiv og hurtig låneproces som sikrer du får svar på din låneansøgning samme hverdag, som du ansøger.

 

 

Afsluttende bemærkninger angående finansiering

Forhåbentlig har de første seks indlæg i denne blog været af interesse og har givet dig en god forståelse for små og mellemstore virksomheders rolle i den danske økonomi, og hvorfor dette segment har brug for kapital for at vokse og blive endnu mere konkurrencedygtig.

 

Vi opererer i en økonomi, hvor virksomheder konstant må tilpasse sig markeder i ændring, og da er det helt essentielt, at SMV’er har de nødvendige (finansielle) ressourcer tilgængelige ift. drifts-, vækst-, akut og betinget finansiering (se OPR’s finansieringsoversigt). På længere sigt ønsker vi derfor, at denne blog skal fungere som et slags økosystem for vores kunder og andre interesserede virksomheder, hvor I får adgang til nyttige og relevante råd knyttet til det at drive erhverv.

 

Over de næste seks indlæg vil vi flytte vores fokus væk fra finansiering og over til digitalisering, og hvordan din virksomhed kan tage digitale værktøjer i brug for at forbedre og effektivisere driften.

 

Som nogle afsluttende ord til den første serie i vores nye blog vil vi bare gerne sige, at vi er stolte af at operere i et så dynamisk og til tider krævende segment som finansiering af små og mellemstore virksomheder. Det er meget spændende at være med til at facilitere vækst hos så mange forskellige typer virksomheder.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende direkte opdateringer når der publiceres nye blogindlæg om drifts-, vækst-, akut og betinget finansiering og meget mere. Næste gang ser vi nærmere på: digitalisering.