21.1.2019

Mennesker skaber din virksomhed

Mangel på arbejdskraft er et emne, der jævnligt er oppe at vende. Hvad det skyldes, synes der at være mange meninger om. Vi ved dog, at det for mindre virksomheder ofte er udfordrende at rekruttere de rette medarbejdere, hvilket selvsagt er uheldigt, fordi det kan give din virksomhed væsentlige udfordringer ikke at have det rette hold til at udvikle din virksomhed i den ønskede retning. Rekruttering af den eller de rette medarbejdere kan betyde, at din virksomhed kan ændre sig markant, da blot én medarbejder i en mindre virksomhed kan sætte store aftryk.

 

Blæksprutter

I en mindre virksomhed vil det som udgangspunkt være fordelagtigt, at medarbejderne har alsidige profiler og sind, dvs. at medarbejderne skal kunne tage fat, der hvor der er behov. Det indbefatter, at der nogle dage vil være opgaver, som rækker udover ens eget faglige område. Det stiller krav til medarbejderne, men det stiller også krav til, hvordan du som virksomhedsejer rekrutterer nye medarbejdere.

 

Kig på dig selv før du starter en rekrutteringsproces

I stedet for først at se mod jobmarkedet i jagten efter nye ansatte, kan du starte med at se på dig selv og din virksomhed. I grove træk ved vi, at din virksomhed som minimum bør være funderet på nogle kerneværdier og et kerneformål, og hvis du har udarbejdet disse med omtanke og omhu, har du faktisk et godt fundament for, hvilke personlighedsprofiler der passer til virksomheden. Dernæst kan du se på din strategiske plan med de mål, som skal effektueres på den korte og mellemlange bane, hvilket afdækker, hvem du bør rekruttere ud fra et kompetencemæssigt synspunkt. Derudover er der selvfølgelig selve stillingen, dog vil det her ofte være svært at afgrænse stillingsbetegnelsen helt præcist, qua hvordan mindre organisationer fungerer og opererer i dagligdagen.

 

Har din virksomhed værdi for ansøgeren?

Rekruttering for mindre virksomheder kan være svært af mange grunde, men én grund kan være, at virksomheden har begrænset eller ingen (brand)værdi for de potentielle ansøgere. I forlængelse heraf er det måske relevant at lægge vægt på, hvad netop din virksomhed kan tilbyde i modsætning til en større virksomhed. Det vil i langt de fleste tilfælde være markant anderledes ansættelsesforhold en mindre virksomhed kan tilbyde end en stor virksomhed. Du skal naturligvis fremhæve de positive sider f.eks. i virksomhedens personalepolitik eller personalehåndbog.

 

Den berømte kemi

Derudover vil jeres interne kemi være alfa omega. Det er nemmere at gemme magtkampe og andre stridigheder i store organisationer, mens det i små organisationer er nødvendigt, at alle kan eniges, også på det personlige plan. Det stiller selvsagt krav til rekrutteringsprocessen, og igen kan det være svært at få sat ord på, hvilke typer der præcist er behov for, fordi ofte er det ej heller fordelagtigt at få en klon af en selv.

 

Vil du vide mere om rekruttering så læs med i: Rekruttering af medarbejdere: Find og ansæt din nye medarbejder.