16.11.2016

OPR-Finance ApS - en ny type af virksomhedslån!

OPR oplever en fortsat, og støt, stigende interesse for finansiering med OPR-virksomhedslån fra alle typer af virksomheder i hele Danmark. Den positive udvikling i antallet af låneansøgninger, og de dertilhørende ydede virksomhedslån, er således stadig på et tilfredsstillende niveau.

OPRs vision om at hjælpe virksomheder hurtigt ved f.eks. udefrakommende begivenheder, som kan medføre pludseligt uventede økonomiske udfordringer, synes at være plausibel, idet vi samtidigt forstår, at dette kan ske selv for virksomheder med en ellers solid økonomi.

Vi ønsker dog fortsat at styrke og udbrede produktkendskabet til OPR-Virksomhedslån, da vi mener at mange danske virksomheder med fordel kan drage nytte af hurtig og nem finansiering gennem et OPR-Virksomhedslån. I den sammenhæng, og i forbindelse med ansættelsen af nye kræfter, har vi derfor valgt at øge vores synlighed gennem to online kampagner i henholdsvis Berlingske og Jyllands-Posten. Begge kampagner starter sidst i november og løber til jul i år.

Derudover har vi implementeret en række forbedringer i vores infrastruktur med henblik på at gøre behandlingstiden for låneansøgninger endnu hurtigere, samt effektivisere kundeservicen gennem hele virksomhedslånets løbetid. Vi forventer, og håber, at dette kan bidrage til en fortsat forbedring af din kundeoplevelse hos os.

Du kan nu også følge os via vores virksomhedssider på henholdsvis Facebook og Linkedin.