7.9.2016

OPR-Finance ApS er kommet godt fra start!

OPR-Finance ApS er kommet godt fra start! OPR-Finance ydede sit første virksomhedslån i juli, og siden har vi oplevet en betydelig interesse for vores service og dertilhørende OPR-Virksomhedslån. Antallet af lånansøgninger og godkendte virksomhedslån har således været på et tilfredsstillende niveau.

Vi har ydet finansiering, i form af virksomhedslån, til en række små- og mellemstore opstarts-, samt mere etablerede virksomheder. Virksomhederne omfatter primært selskabsformer såsom enkeltmands, ApS og IvS virksomheder. Vi har set interesse fra en bredvifte af brancher, og der tegner sig således ikke noget klart billede af at behovet for virksomhedslån skulle være begrænset til enkelte eller særlige brancher - tværtimod. Derudover erfarer vi at låneansøgningerne geografisk kommer fra alle dele af Danmark, hvilket vi i høj grad anser som positivt.

OPR-Virksomhedslån synes derfor at vække interesse vidt, og vi fornemmer at der er et anseligt, og mangesidet, finansieringsbehov blandt små- og mellemstore virksomheder uafhængigt af branche og landsdel.

Vi forventer snarligt at ansætte nye kræfter for at holde trit med efterspørgslen og eventuelt udvide vores produktsortiment. Vi vil dog i indeværende år koncentrere os om at styrke vores tilstedeværelse og synlighed indenfor virksomhedslån ved at nå ud til nye virksomheder med finansieringsbehov.