23.7.2018

OPR-Virksomhedslån - START-OBS | Finansiering

Finansiering er en gennemgående udfordring for mange selvstændige og iværksættere. Se med i videoen nedenfor og bliv klogere på, hvad nogle af Danmarks bedste iværksættere mener om emnet.

 

 

Hvordan har du det med risiko?

Skal din indtægtskilde være sikker, og arbejdstiderne kendte, så skal du ikke blive hverken iværksætter eller selvstændig! Tværtimod bliver du nødt til at ofre noget af dig selv og løbe en risiko, hvis du vil stå i spidsen for din egen virksomhed.

 

Finansieringsbehov kan opstå i hele virksomhedens ”livscyklus”, dvs. ved opstart, udvidelse, udvikling, eller når du er ”kommet godt i gang” – se i øvrigt vores finansieringsoversigt, hvor vi har samlet nogle typiske finansieringsbehov. Nogle brancher kræver som udgangspunkt meget kapital i opstartsfasen til anlægsaktiver o. lign., mens andre har et begrænset kapitalbehov i opstartsfasen. Men faktisk er der, hvor de absolut fleste får behov for finansiering – paradoksalt nok – når de er i kraftig vækst. Hvis finansieringen til væksten ikke kan skaffes, ofte hurtigt, hæmmer det selvsagt den ellers positive udvikling i virksomheden, og i flere tilfælde ender det med, at virksomheden slet ikke får udfyldt sit vækstpotentiale eller i værste fald må skrue ned eller helt lukke.

 

Hvilken type finansiering har du behov for?

Penge er jo penge – eller er de? Ja, penge er penge, men der følger forskellige fordele og ulemper med penge, i hvert fald ift. virksomhedsfinansiering. Så overvej nøje, om du f.eks. har behov for finansiering i form af en equity-investor eller i form af ”traditionel” gældsfinansiering. Gældsfinansiering lyder lidt grimt, fordi ”gæld” indgår, mens en equity-investor lyder smart og fremtidsorienteret - og så følger det i øvrigt (medie) tidsånden. Fælles for dem begge er dog, at de tilfører kapital til din virksomhed, hvad enten det er i den ene eller den anden form.

 

Equity-investorfinansiering

Hvilken forskel er der så? Forsimplet kan vi sige, at equity-investoren som udgangspunkt ønsker ejerandele i din virksomhed, og at denne langt henad vejen dikterer prisen for disse, idet denne jo har finansieringen, som din virksomhed har behov for. Så overvej, om timingen overhovedet er den rette for denne type finansiering, for jo tidligere du anvender denne finansieringsmodel, jo flere andele skal du afgive (og i kroner og ører kan de solgte ejerandelene i små procentsatser ende med at være dyrere). Derudover vil en equity-investor som regel have medbestemmelse på en lang række punkter, og denne vil derfor også stille konkrete (afkast)krav. Dog kan dette måske opvejes af eventuelle kompetencer eller netværk, som equity-investoren besidder og dermed tilfører virksomheden. Ift. en equity-investor må rådet være, at du skal vente så længe som muligt, da du således ikke mister indflydelse og kontrol over din egen virksomhed.

 

Långiverfinansiering

For gældsfinansiering stilles der fra traditionelle långivere som f.eks. banker en lang række formelle krav, som det kan være svært at leve op til, når du har en mindre virksomhed, f.eks. soliditetsgrad, overskudsgrad, egenkapitals størrelse, sikkerhedsstillelse osv. Særligt sikkerhedsstillelse kan være problematisk for mindre virksomheder, da der som regel ikke er ret mange aktiver at stille sikkerhed med (medmindre finansieringen relaterer sig direkte til aktivet, som skal finansieres!). Mindre virksomheders finansieringsbehov er ofte relateret direkte til driften deraf, dvs. driftsfinansiering, som du kan se et par eksempler på i finansieringsoversigten.

 

Overveje nøje, hvad finansieringen skal bruges til. Den skal kunne generere indtjening, som overstiger dens omkostninger, dvs., tilvejebringe en værdiforøgelse for din virksomhed. Finansiering er derfor ikke til f.eks. din egen lønstigning. Et andet aspekt er, at virksomheden har flere ejere fra starten, hvilket kan have visse fordele, hvis der opstår finansieringsbehov henad vejen, idet alle spytter mere i kassen, og I er sammen om det.

 

En helt anden tilgang og mere omkostningsbevidst tankegang er bootstrapping, som vi vil udgive et blogindlæg om i løbet af sen-sommeren. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag direkte besked om det og om at være virksomhedsejer, om kapitalfremskaffelse til din virksomhed, virksomhedslån og meget mere. Du kan også følge os på Facebook og/eller på LinkedIn