21.1.2019

Selvstændig – din tid er din vigtigste ressource

Alle virksomhedsejere kan genkende udfordringen med at nå alle de daglige gøremål, der skal gennemføres for at få virksomheden til at løbe rundt. Med administrative, operative og strategiske gøremål, i tillæg hertil alle ad hoc-opgaver, som strømmer ind i en lind strøm, bliver der sjældent tid til overs. Og som om det ikke var nok, falder dette ofte i skarp ”konkurrence” med privatlivets ambitioner (læs mere om: work-life-balance). Der er med andre ord nok at se til. Denne artikel vil derfor fokusere på netop time management, og komme med nogle råd til, hvordan du kan få mest ud af din tid.

 

Hvor skaber du mest værdi?

Som virksomhedsejer har du typisk mange kasketter på, hvad enten du ejer en mindre eller mellemstor virksomhed. Nogle kasketter kunne du sikkert give videre, mens der er andre, som du bør holde fast i. Det bunder sandsynligvis i, at du har et ønske, og sikkert også en tro på, at du kan (næsten) alt - men spørgsmålet, som skal stilles samt besvares i forhold til prioritering af din tid, er, om du er den bedste til netop de opgaver, du bruger tid på. Eller sagt med andre ord, kan du skabe endnu mere merværdi for din virksomhed ved at fokusere på andre områder af din virksomhed? Begynd derfor med dig selv, og find ud af, hvor du skaber mest værdi i forhold til din indsats - det vil give dig en meget bedre forståelse af sammenhængen mellem dit tidsforbrug og din virksomheds succes.

 

Find skæringspunktet mellem værdiskabning og omkostninger

Vi taler med mange selvstændige, som forsøger at gabe over alt for meget relativt til det, som de egentlig er bedst til, nemlig at drive kernen af deres forretning. Et klassisk eksempel er bogføring, som de færreste har kompetencerne til, men som mange kaster sig over, og tit ender med at bruge oceaner af tid på i stedet for blot at betale en professionel bogholder nogle timer om ugen. Tid som de kunne have brugt på at få kunder i butikken og sælge flere varer, forsvinder ud i frustration. Ved at fokusere din tid der, hvor indtjeningen skabes i stedet for at lade marginale omkostningsbesparelser styre din hverdag, vil din virksomhed sandsynligvis opnå kraftigere vækst. Det forudsætter derimod, at du har en klar forståelse af både værdien af din tid, samt omkostningerne til outsourcing, sådan at du kan finde den optimale balance mellem disse. Få inspiration til at få stillet de Kritiske spørgsmål.

 

Out- og insourcing

En tommelfingerregel er at outsource de opgaver, som ikke er kerneopgaver for din virksomhed, f.eks. bogføring. Du kan altid insource det igen, hvis opgavemængden vokser til en størrelse, hvor du bruger mere tid på at administrere dine eksterne partnere, end du ville have brugt på at tage opgaven selv. Fokuser derfor på de kerneopgaver og kritiske processer, som skaber direkte indtjening for din virksomhed. Det lyder indlysende og nemt, men det kan vise sig sværere end man tror, medmindre du f.eks. griber det systematisk an, og rent faktisk bruger noget krudt på at klassificere, hvad der er hvad.

 

Vil du vide mere om outsourcing så læs med i nedenstående artikler:

 

Fordele og ulemper ved outsourcing: Et overblik over løsningerne til dit firma.

 

Hvorfor outsourcing?: 5 forretningsprocesser du bør overveje at outsource.